Miljø

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:

  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Kort om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 8000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

www.miljofyrtarn.no